geaccrediteerde nascholingen voor professionals in de gezondheidszorg

Masterclass Casuistiekbespreking spirometrie (2 uur)

Overzicht

Datum Selecteer een datum
Duur 2 uur
Doelgroep huisarts, praktijkverpleegkundige, praktijkondersteuner, verpleegkundig specialist
Kosten geen
Docenten - docenten verschillen per locatie -
Locatie Selecteer een locatie
Accreditering

Accreditatie is toegekend voor 2 punten door:
- Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
- Kwaliteitsregister V&V: voor POH's, long- en praktijkverpleegkundigen
- NVvPO
- Accreditatiebureau VSR

CanMeds
competenties
medisch handelen
Aantal deelnemers tot 25

Programma

Interpretatie en beoordeling van longfunctie-onderzoeksgegevens

Kleinschalige, uitsluitend praktische bijeenkomst in de huisartspraktijk. De deelnemers dienen eigen anonieme patiënten casussen in. Samen met collega's worden deze casussen besproken onder leiding van een deskundige op het gebied van longfunctie onderzoek.

Deze nascholing leert u hoe u de uitslagen van het longfunctie-onderzoek in de dagelijkse praktijkvoering moet beoordelen volgens de relevante NHG-standaarden, LTA- en GOLD richtlijnen. Het zal de cursist meer kennis en inzicht geven in de diagnostiek en behandeling van COPD in de praktijk.

Terug naar boven