geaccrediteerde nascholingen voor professionals in de gezondheidszorg

Inhalatie-instructie workshop

Overzicht

Datum Selecteer een datum
Duur 2 uur
Doelgroep huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, apothekersassistent, apotheker, verpleegkundige, verpleegkundig specialist
Kosten geen
Docenten - docenten verschillen per locatie -
Locatie Selecteer een locatie
Accreditering

Geaccrediteerd voor 2 punten bij:
- ABC1
- KNMP
- SANA
- NVvPO
- V&V
- VSR
- NVDA

CanMeds
competenties
medisch handelen/communicatie
Aantal deelnemers max 30

Programma

Iedere COPD patiënt heeft in mindere en meerdere mate last van benauwdheid en kortademigheid. Pulmonale medicatie helpt om deze klachten te verminderen. Het is echter ook bekend dat de compliance bij COPD patiënten niet hoog is. Onjuist gebruik van de inhalator kan leiden tot het selectief innemen van de medicatie of zelfs tot staken hiervan. Als zorgverlener kunt u hierbij ondersteunen door knelpunten te achterhalen en de patiënt van praktische tips te voorzien.

Tijdens deze praktische nascholing worden de vaardigheden ten aanzien van inhalatie-instructie besproken en geoefend met behulp van de bestaande devices.Terug naar boven