geaccrediteerde nascholingen voor professionals in de gezondheidszorg

Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktische uitvoering

Overzicht

Datum
Duur 2 uur
Doelgroep huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, doktersassistente, verpleegkundige, verpleegkundig specialist
Kosten geen
Docenten
Locatie
Accreditering

Geaccreditatie is voor 2 punten toegekend door:
- Accreditatie Bureau Cluster 1 (o.a. huisartsen)
- Kwaliteitsregister V&V: voor POH's, long- en praktijkverpleegkundigen
- NVvPO
- Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

CanMeds
competenties
medisch handelen
Aantal deelnemers 5-15 personen

Programma

Kennis en vaardigheid met betrekking tot longfunctie-onderzoek

Tijdens deze nascholing wordt u de kennis en de vaardigheden bijgebracht om longfunctie-onderzoek af te nemen bij uw patiënten en deze te beoordelen.

Inhoud:
- Kenmerken en doel van spirometrie 
- Herkennen en beoordelen van kwaliteit blaasmanouvres (valkuilen spirometrie) 
- Flow-volumecurve en de parameters 
- Longvolumes 
- Verschil obstructieve en restrictieve stoornissen 
- Het ABC voor spirometrie
- Praktische oefening vaardigheid, uitvoering en instructie spirometrie


Terug naar boven