geaccrediteerde nascholingen voor professionals in de gezondheidszorg

Casuistiek spirometrie en longvolumina, lucht is anders

Overzicht

Datum
Duur 2 uur
Doelgroep huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, doktersassistente, verpleegkundige, verpleegkundig specialist
Kosten geen
Docenten
Locatie
Accreditering

Geaccreditatie is voor 2 punten toegekend door:
- Accreditatie Bureau Cluster 1 (o.a. huisartsen)
- Kwaliteitsregister V&V: voor POH's, long- en praktijkverpleegkundigen
- NVvPO
- Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

CanMeds
competenties
medisch handelen
Aantal deelnemers 5 tot 25

Programma

Interpretatie en beoordeling longfunctie-onderzoeksgegevens

Deze theoretische nascholing leert u hoe u de uitslagen van het longfunctie-onderzoek in de dagelijkse praktijkvoering moet beoordelen. Deze nascholing voor gevorderden sluit aan op de basis nascholing 'Spirometrie in de huisartspraktijk'.

Inhoud  
- Algemeen geldende richtlijnen waaraan een longfunctie-onderzoek dient te voldoen 
- Parameters en parameterverklaring 
- Reversibiliteit en reproduceerbaarheid 
- Herkennen en beoordelen van kwaliteit blaasmanouvres (adhv quiz) 
- Aanvullend longfunctieonderzoek (diffusie, bodybox) 
- Obstructie, restrictie, hyperinflatie en airtrapping 
- Casuïstiekbespreking 
- Pathologie van de curve

Terug naar boven