geaccrediteerde nascholingen voor professionals in de gezondheidszorg

Het Cardiovasculair spreekuur

Overzicht

Datum Selecteer een datum
Duur 2 uur
Doelgroep huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, (diabetes) verpleegkundige, doktersassistente
Kosten geen
Docenten - docenten verschillen per locatie -
Locatie Selecteer een locatie
Accreditering

Geaccrediteerd voor 2 punten bij
- ABC1
- NVvPO
- V&V
- NVDA

CanMeds
competenties
medisch handelen, communicatie, samenwerking
Aantal deelnemers 5-25 deelnemers

Programma

Het CVRM spreekuur is een veel omvattend spreekuur. Naast de juiste inhoud is de organistie in de praktijk en de samenwerking met andere disciplines essentieel om de zorg aan de patiënt goed te kunnen verlenen.
In deze scholing wordt ingegaan op de (in 2012) herziene NHG richtlijn CVRM en leert men hoe een goed gestructureerd spreekuur op te zetten.

Leerdoel
De cursist krijgt inzicht in de theorie van de NHG standaard, het opstellen van het risicoprofiel, het communiceren van de risicoschatting, inhoudelijke zaken rondom het spreekuur en het organiseren
ervan in de huisartsenpraktijk.

Terug naar boven