geaccrediteerde nascholingen voor professionals in de gezondheidszorg

STOA XVI

Overzicht

Datum Selecteer een datum
Duur 6 uur
Doelgroep cardioloog, internist
Kosten 95
Docenten - docenten verschillen per locatie -
Locatie Selecteer een locatie
Accreditering

Geaccrediteerd voor 6 punten door:
-NVVC
-NIV

CanMeds
competenties
medisch handelen / kennis en wetenschap / professionaliteit en kwaliteit
Aantal deelnemers max 50

Programma

Vrijdag 12 oktober 2018

 Vanaf 12.30 uur                     Ontvangst

 14.00 uur                               Opening – Prof Dr Menno Huisman

 SESSIE I                               Vasculaire Neurologie – Moderator Prof. dr. Jaap Kappelle

 14.00 – 14.45                         Bloeddrukbehandeling na een cerebrovasculaire aandoening

                                               Dr. W. Spiering, UMC Utrecht

 14.45 – 15.30                         Wegrakingen

                                               Dr. R.D. Thijs, LUMC Leiden

 15.30 – 15.45                         Pauze

 SESSIE II                              Cardiologie – Moderator Dr. Marco Alings

 15.45 – 16.30                         Cardio-oncologie: de cardiovasculaire effecten van oncologische behandelingen

Dr. A.J. Teske, UMC Utrecht

 16.30 – 17.15                         Angina pectoris: een overzicht van prognose en hedendaagse behandeling

Dr. A.W.J. van ’t Hof, Maastricht UMC+

 SESSIE III                            Vasculaire Interne geneeskunde – Moderator                             Prof. dr. Menno Huisman

 17.15 – 18.00                         Reperfusiebehandeling van veneuze trombo-embolie

                                               Dr. F.A. Klok, LUMC Leiden                                                            

 

Zaterdag 13 oktober 2018

 

SESSIE III                            Vervolg Vasculaire Interne geneeskunde – Moderator              Prof. dr. Menno Huisman

 9.00 - 09.45                            Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van veneuze trombo-embolie

                                               Prof. dr. M.V. Huisman, LUMC Leiden                              

 09.45 - 10.30                          Interactieve patiënten casuïstiek inclusief CV protectie DM2

                                               Expertpanel: Dr. A.M.W. Alings, Prof. dr. L.J. Kappelle,

                                               dr. A.H. Liem, Prof. dr. M.V. Huisman

 10.30 - 10.45                          Pauze

 

SESSIE IV                           

 10.45 - 11.30                          NOAC’s in AF 2018: State of the Art

                                               Dr. A.M.W. Alings, Amphia Ziekenhuis

 11.30 uur                                            Einde

 

Vrijdag 12 oktober en zaterdag 13 oktober 2018 wordt de MedClass nascholing STOA XVI georganiseerd. Het wetenschappelijk programma is samengesteld door Prof. Dr. Menno Huisman, Leids Universitair Medisch Centrum, Dr. Marco Alings, Amphia Ziekenhuis Breda en

Prof. Dr. Jaap Kappelle, Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het programma treft u in de bijlage aan. Voor dit programma is accreditatie aangevraagd bij de NIV, NVVC en NVN voor 6 punten.

 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze nascholing. Door bijgaand antwoordformulier aan ons toe te sturen kunt u uw deelname kenbaar maken. Het aantal beschikbare plaatsen voor deze nascholing is beperkt en de inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

De STOA XVI nascholing vindt plaats in het Rosarium in Amsterdam Voor de overnachting is Motel One gereserveerd. De kosten van deze overnachting inclusief ontbijt zijn € 95,00 en zijn voor uw eigen rekening.

 

De ontvangst, inclusief lunch, is op vrijdagmiddag 12 oktober 2018 om

12.30 uur. Het wetenschappelijk programma start om 14.00 uur.

 

Eigen bijdrage

Voor deelname aan deze nascholing betaalt u uw hotelovernachting van

€ 95,00.

 

 

Voor uw eigen rekening zijn de kosten van het vervoer van en naar Amsterdam en alle persoonlijke kosten die u tijdens uw verblijf maakt, zoals telefoonkosten, verfrissingen, etc.

 

Tevens zijn alle kosten die ons in rekening worden gebracht bij uw eventuele annulering voor uw eigen rekening.

Terug naar boven